Република България ● Община Смядово

Езици

ПРОТОКОЛ № 1 ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ