Република България ● Община Смядово

Езици

Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем

Прикачен файлРазмер
zapoved-turg_1-2.docx54.58 KB

Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти, частна общинска собственост, представляващи сгради за търговия. Търгът ще се проведе на 09.01.2015 г. от 11:00 ч. в сградата на Община Смядово. 

Публикувана е Заповед № 723 от 22.12.2014 г. на Кмета на община Смядово за откриване на процедурата за провеждането на търга.