Република България ● Община Смядово

Езици

Публичен търг с явно наддаване

Прикачен файлРазмер
turg-prodazhba_2014_.docx73.57 KB

Провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба на поземлени имоти, частна общинска собственост в землищата на с. Александрово и с. Риш, общ. Смядово. Търгът ще се проведе на 09.01.2015 г. от 10:30 ч. в сградата на Община Смядово.

Публикувана е Заповед № 722 от 22.12.2014 г. на Кмета на община Смядово за откриване на процедурата за провеждане на търговете.