Република България ● Община Смядово

Езици

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот общинска собственост, представляващ терен от 36 кв.м./тридесет и шест кв.м./ част от УПИ І-Кооперативен пазар кв. 62а по регулационния план на гр. Смядово

Прикачен файлРазмер
Заповед № 213/ 14.04.2014 г.252.95 KB