Република България ● Община Смядово

Езици

Разработена е иновативна интернет базирана платформа в услуга на гражданите

вторник, 23.07.2019 г.

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

 

Местна инициативна група /МИГ/ Дългопол-Смядово в изпълнение на проект № BG05SFOP001-2.009-0124 „Умно гражданство“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление” е разработила иновативна интернет базирана платформа, която е достъпна на адрес  https://social.acstre.com/. Разработено е и мобилно приложение. Необходимо е първо да се регистрирате в секция „Регистрация”, разположена в ляво на портала.  С цел да се запази добрия тон и да се елиминират провокативни текстове или текстове, свързани с езика на омразата Модератор ще има право да редактира или отстранява неподходящи за аудиторията текстове.

Може да подавате идеи или посочвате проблеми. Това става чрез: Портала за неспешни сигнали, чрез който може да се опише проблема, да се покаже снимков материал.

Кмете, виж!“ е портал и мобилно приложение за лесно докладване на неспешните сигнали от различно естество към общинските администрации. Например – дупка в асфалта, счупена катерушка, замърсяване с отпадъци, неправилно паркиран автомобил и др.

Докладването се извършва през уеб (https://kmetevij.com) и/или мобилно приложение, което позволява гражданите да направят снимки и  да дадат кратко описание. Специално за проекта „Smart citizenship” – Умно гражданство системата е интегрирана с АИС/Автоматизирана информационна система/ на община Дългопол и е свързана със системата на община Смядово посредством национална система за обмен на документи.

В полезна информация за портала са описани всички възможности и рубрики!

Какво мислите за…..

Имам идея….

Публични дискусии…..

Публично допитване….

Реализиране на предложенията от местната власт….

Публикуване на резултати - След етапа на реализация, платформата предоставя възможност за описание на резултатите, от реализацията на конкретните идеи. Публикуването на резултатите се осъществява чрез функцията „Успешни проекти“.

 

Разчитаме на Вашата активност, за да се скъси дистанцията между местната власт и гражданите!

 

С уважение,

Злати Златев - председател на УС на МИГ Дългопол - Смядово