Република България ● Община Смядово

Езици

Регистър на общинския поземлен фонд - мери, пасища, ливади

петък, 27.02.2015 г.

1. СМЯДОВО (981.55 KB, PDF)

2. АЛЕКСАНДРОВО (284.53 KB, PDF)

3. БЯЛ БРЯГ (298.56 KB, PDF)

4. ВЕСЕЛИНОВО (1.29 MB, PDF)

5. ЖЕЛЪД (209.55 KB, PDF)

6. КЪЛНОВО (305.53 KB, PDF)

7. ЛИВАДИ (763.04 KB, PDF)

8. НОВО ЯНКОВО (346.46 KB, PDF)

9. РИШ (740.65 KB, PDF)

10. ЯНКОВО (1.15 MB, PDF)

11. ЧЕРНИ ВРЪХ (347.07 KB, PDF)