Република България ● Община Смядово

Езици

Регистър на почетните граждани

Трите имена Реше-
ние №
Прото-
кол №
Дата Забележка
1 АНГЕЛ ЖЕЧЕВ КЮРКЧИЕВ 3 2 22.11.2003 Почетен гражданин на град Смядово
2 Д-Р ЖЕЛЮ МИТЕВ ЖЕЛЕВ 312 1 31.01.2007 Почетен гражданин на град Смядово
3 НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ 331 4 25.04.2007 Почетен гражданин на град Смядово
4 ТИВКА ИВАНОВА КАРОВА 23 4 21.01.2012 Почетен гражданин на град Смядово
5 АНГЕЛ ВАСИЛЕВ ГРЪНЧАРОВ 143 13 27.09.2012 Почетен гражданин на град Смядово
6 ЯНКО РУСЕВ РУСЕВ 377 6 29.05.2014 Почетен гражданин на село Кълново, общ. Смядово
Регистър на почетните граждани | Общинска администрация Смядово

Грешка

Съобщение за грешка

Recoverable fatal error: Argument 1 passed to xmlsitemap_node_create_link() must be an instance of stdClass, boolean given, called in /var/www/smyadovo.bg/sites/all/modules/xmlsitemap/xmlsitemap_node/xmlsitemap_node.module on line 28 and defined in xmlsitemap_node_create_link() (line 194 of /var/www/smyadovo.bg/sites/all/modules/xmlsitemap/xmlsitemap_node/xmlsitemap_node.module).
The website encountered an unexpected error. Please try again later.