Република България ● Община Смядово

Езици

Решения по Протокол № 1 от 28-01-2016 г.

Файлове: 
Прикачен файлРазмер
Относно: Приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2015 г.360.19 KB
Относно: Проект за Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост през 2016 г.359.55 KB
Относно: Приемане на бюджета на Община Смядово за 2016 г.452.7 KB
Относно: Определяне на представител на община Смядово в Общото събрание на акционерите на „МБАЛ-Шумен“ АД 362.77 KB
Относно: Отпускане на средства от бюджета на Община Смядово за закупуване на съвременна медицинска апаратура за нуждите на „МБАЛ-Шумен“ АД362.94 KB
Относно: Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Смядово 364.07 KB
Относно: Годишен план за културните събития, тържества, чествания и прояви на територията на община Смядово за календарната 2016 г.359.59 KB
Относно: Обсъждане и приемане на Общински план за младежта за 2016 г. в община Смядово358.15 KB
Относно: Конкурс за отдаване под наем на терен с площ 8 кв.м., публична общинска собственост за поставяне на преместваем обект за търговска дейност по реда на чл.56 от ЗУТ срещу изграждане на витрина за разполагане на рекламно-информационни елементи с две лица и вградено осветление413.7 KB
Относно: Договор за дарение между Община Смядово и Областна дирекция на МВР-гр. Шумен366.17 KB
Относно: Отпускане на финансова помощ365.02 KB
Относно: Отпускане на финансова помощ363.95 KB