Република България ● Община Смядово

Езици

Решения по Протокол № 1 от 29-01-2015 г.

Файлове: 
Прикачен файлРазмер
Приемане на бюджет на Община Смядово за 2015 г.123 KB
Приемане на Отчет за дейността на Общинско предприятие "Чистота, озеленяване и благоустройство"80.5 KB
Годишен план за културните събития, тържества, чествания и прояви на територията на община Смядово за календарната 2015 г.80.5 KB
Изменение и допълнение в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Смядово82 KB
Приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2014 г.80.5 KB
Проект на Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2015 г.80.5 KB
Продажба на празно дворно място84 KB
Съгласие за разделяне на урегулиран поземлен имот84 KB
Съгласие за разделяне на поземлен имот - с. Янково82.5 KB
Приемане на План за интеграция на ромите в община Смядово 2014-2020 и анализ за периода 2012-201481.5 KB
Отпускане на финансова помощ81.5 KB
Отпускане на финансова помощ81 KB
Решения по Протокол № 1 от 29-01-2015 г. | Общинска администрация Смядово

Грешка

Съобщение за грешка

Recoverable fatal error: Argument 1 passed to xmlsitemap_node_create_link() must be an instance of stdClass, boolean given, called in /var/www/smyadovo.bg/sites/all/modules/xmlsitemap/xmlsitemap_node/xmlsitemap_node.module on line 28 and defined in xmlsitemap_node_create_link() (line 194 of /var/www/smyadovo.bg/sites/all/modules/xmlsitemap/xmlsitemap_node/xmlsitemap_node.module).
The website encountered an unexpected error. Please try again later.