Република България ● Община Смядово

Езици

Решения по Протокол № 3 от 26-03-2015 г.

Файлове: 
Прикачен файлРазмер
Приемане на изменение на Наредба на Общински съвет Смядово за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги86.5 KB
Отчет за извършените разходи за спортни дейности през 2014 г. и приемане на календарен план за спортните прояви на Община Смядово през 2015 г.83 KB
Одобряване на Годишен доклад за наблюдението и изпълнението на Общинския план за развитие на община Смядово 2014-2020 за периода 2014 г.83 KB
Проблеми на общинското здравеопазване в община Смядово, училищата и детските градини82.5 KB
Информация за дейността на Полицейски участък Смядово и взаимодействието му с Общинска администрация през 2014 г.82 KB
Одобряване на бюджетната прогноза на Община Смядово за периода 2016-2018 г. в частта на местни дейности84.5 KB
Допълнение към Решение № 471 по Протокол № 1 от 29-01-2015 г.90 KB
Приемане на Отчет за изпълнението на Програма за опазване на околната среда и Програма за управление на отпадъците в община Смядово през 2014 г.85 KB
Приемане на Декларация за необходимостта от изграждането на големи инфраструктурни обекти, в полза за благоприятното развитие на община Смядово85.5 KB
Отпускане на финансова помощ85 KB
Отпускане на финансова помощ85 KB
Отпускане на финансова помощ85.5 KB
Отмяна на Решение № 488 по Протокол № 2 от 26-02-2015 г.84.5 KB