Република България ● Община Смядово

Езици

Решения по Протокол № 4 от 27.03.2014 г.

Файлове: 
Прикачен файлРазмер
РЕШЕНИЕ № 354 Относно: Предложение за приемане на Общински план за развитие на община Смядово за периода 2014-2020302.61 KB
РЕШЕНИЕ № 355 Относно: Приемане на Правилник за удостояване със звание „ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ГРАД СМЯДОВО”303.47 KB
РЕШЕНИЕ № 356 Относно: Проблеми на здравеопазването в община Смядово, училищата и детските градини312.46 KB
РЕШЕНИЕ № 357 Относно: Одобряване на Годишен доклад за наблюдението и изпълнението на Общинския план за развитие на община Смядово за периода 2007-2013, за 2013 година312.62 KB
РЕШЕНИЕ № 358 Относно: Информация за състоянието на престъпността и обществения ред в община Смядово през 2013311.6 KB
РЕШЕНИЕ № 359 Относно: Приемане на Отчет за изпълнението на Общинската програма за опазване на околната среда и Програма за управление на отпадъците в община Смядово с период на действие 2009-2013, за 2013 година312.41 KB
РЕШЕНИЕ № 360 Относно: Изработване на ПУП-ПЗ за имоти № 026219, 026220, 026221 по КВС с. Янково, общ. Смядово с възложител „Кристера-Агро“ ЕООД, гр. Девня, ул. „Стопански двор“ № 2313.02 KB
РЕШЕНИЕ № 361 Относно: Кандидатстване на Община Смядово по Процедура за подпомагане на малките населени места за изпълнението на благоустройствени дейности, техническа инфраструктура и проекти със социална насоченост; КОМПОНЕНТ 2: ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проектно предложение: „Създаване на условия за повишаване на спортната култура в подрастващите чрез рехабилитация на спортен комплекс в гр. Смядово”385.77 KB
РЕШЕНИЕ № 362 Относно: Кандидатстване на Община Смядово по Процедура за подпомагане на малките населени места за изпълнението на благоустройствени дейности, техническа инфраструктура и проекти със социална насоченост; КОМПОНЕНТ 2: ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проектно предложение: „Изграждане на две Защитени жилища в град Смядово за хора с психични разстройства”385.8 KB
РЕШЕНИЕ № 363 Относно: Допълнение към Решение № 324 по Протокол № 1 от 30.01.2014324.15 KB
Решения по Протокол № 4 от 27.03.2014 г. | Общинска администрация Смядово

Грешка

Съобщение за грешка

Recoverable fatal error: Argument 1 passed to xmlsitemap_node_create_link() must be an instance of stdClass, boolean given, called in /var/www/smyadovo.bg/sites/all/modules/xmlsitemap/xmlsitemap_node/xmlsitemap_node.module on line 28 and defined in xmlsitemap_node_create_link() (line 194 of /var/www/smyadovo.bg/sites/all/modules/xmlsitemap/xmlsitemap_node/xmlsitemap_node.module).
The website encountered an unexpected error. Please try again later.