Република България ● Община Смядово

Езици

Решения по Протокол № 5 от 26-05-2016 г.

Файлове: 
Прикачен файлРазмер
РЕШЕНИЕ № 81: Относно: Отчет за изпълнението на Плана за социални услуги в община Смядово за 2015 г.359.92 KB
РЕШЕНИЕ № 82: Относно: Отчет за дейността на Общинска администрация Смядово за 2015 г.359.28 KB
РЕШЕНИЕ № 83: Относно: Отчети за дейността и проблемите на кметствата: Риш, Веселиново и Янково /предложения за решаване на проблемите/359.76 KB
РЕШЕНИЕ № 84: Относно: Закриване на Целодневна детска градина „Детелина“, с. Веселиново, общ. Смядово369.45 KB
РЕШЕНИЕ № 85: Относно: Издаване на Запис на заповед от Община Смядово в полза на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. за обезпечаване на авансово плащане по Договор № BG05M9OP001-1.002-0085-C01415.84 KB
РЕШЕНИЕ № 86: Относно: Финансово стимулиране на всеки кръводарител от община Смядово – Кампания, 2016 г.364.35 KB
РЕШЕНИЕ № 87: Относно: Предложение за отпускане на персонална пенсия365.19 KB