Република България ● Община Смядово

Езици

Решения по Протокол № 6 от 29.05.2014 г.

Файлове: 
Прикачен файлРазмер
РЕШЕНИЕ № 376 Относно: Приемане на допълнения и промени в Правилник за удостояване със звание „Почетен гражданин на град Смядово“337.03 KB
РЕШЕНИЕ № 377 Относно: Удостояване със званието „Почетен гражданин на село Кълново, община Смядово” Янко Русев Русев361.3 KB
РЕШЕНИЕ № 378 Относно: Отчет на изпълнението на Плана на социалните услуги в община Смядово за 2013г.312.7 KB
РЕШЕНИЕ № 379 Относно: Отчет за дейността на Общинска администрация Смядово за 2013г.312.37 KB
РЕШЕНИЕ № 380 Относно: Отчети за дейността и проблемите на кметствата: Веселиново, Риш и Янково316.96 KB
РЕШЕНИЕ № 381 Относно: Приемане на Решение за даване на Разрешение за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и кадастрален план на с. Александрово, общ. Смядово, обл. Шумен319.23 KB
РЕШЕНИЕ № 382 Относно: Приемане на решение за финансово стимулиране на всеки кръводарител от община Смядово през 2014 година със сумата от 30 лева на човек313.62 KB
РЕШЕНИЕ № 383 Относно: Продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, придаваема част от 86 кв. м. към УПИ Х-49 в кв. 20 по плана на с. Черни връх, общ. Смядово, обл. Шумен319.63 KB
РЕШЕНИЕ № 384 Относно: Промяна в структурата и състава на Общинско предприятие „Чистота, озеленяване и благоустройство“, гр. Смядово324.97 KB
РЕШЕНИЕ № 385 Относно: Поставяне на възпоменателна паметна плоча на участниците в Национално освободителните борби, Руско-турската освободителна война/1877-1878/, Балканската, Междусъюзническата, Първата световна война/1912-1918/ и Втората световна война/1939-1945/ от с. Кълново, общ. Смядово313.96 KB
РЕШЕНИЕ № 386 Относно: Отпускане на финансова помощ314.09 KB