Република България ● Община Смядово

Езици

Сключен договор по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014-2020

петък, 18.09.2015 г.
Категория: 

      

Проект № BG05M9OP001-2.002-0002-C001 „Качествена грижа за достоен живот в община Смядово” 

На 17/09/2015 г. беше сключен Договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.002-0002-C001 за изпълнение на проект "Качествена грижа за достоен живот в община Смядово". Повече за проекта можете да намерите в Информация за проекта. (280 KB, DOC)

Покана за начална пресконференция (545.9 KB, PDF)

Програма на началната пресконференция (571.23 KB, PDF)

Анонсиране на събитието (332.03 KB, DOCX)

Прессъобщение (333.32 KB, DOCX)