Република България ● Община Смядово

Езици

Списък на разрешените за събиране от домакинствата опасни отпадъци

вторник, 14.01.2020 г.
Категория: 

Списък на разрешените за събиране от домакинствата опасни отпадъци.

 

15 01 10* - опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества

Към този код спадат:

 • Празни опаковки от лаково бояджийски материали и покрития с пиктограми за опасност;
 • Домакински препарати и химикали обозначени с пиктограми за опасност;

 

15 02 02* - абсорбенти, филтърни материали (включително маслени, филтри, неупоменати другаде) за изтриване, предпазни облекла, замърсени с опасни вещества

Към този код спадат:

 • Кърпи, парцали за избърсване, замърсени с опасни препарати;
 • Предпазни средства – ръкавици, маски, филтри и други използвани при боядисване, нанасянето на покритие и почистване;

 

16 01 13* - спирачни течности  

 

16 01 14* - антифризни течности, съдържащи опасни вещества

 

АНТИФРИЗНАТА ТЕЧНОСТ  НИКОГА НЕ СЕ СМЕСВА С МАСЛАТА /РЕАГИРАТ/ !!!

 

20 01 13* -  разтворители

Към този код спадат:

 • Разредители съдържащи пиктограми за опасност;
 • Разтворители съдържащи пиктограми за опасност;

 

20 01 14* - киселини

Към този код спадат:

 • Препарати на основата на сярна, азотна и оцетна киселина както и кислола;

 

20 01 15* - основи

Към този код спадат:

 • Препарати на основата на амоняк, натриева основа, сода каустик, вар;

 

20 01 17* - фотографски химични вещества и смеси

Към този код спадат:

 • Фотографски материали с пиктограми за опасност;
 • Препарати за обработка на фотографски филми с пиктограми за опасност;

 

20 01 19* - пестициди

Към този код спадат:

 • Препарати за растителна защита и борба с вредителите (препарати за поддържане на тревни площи, цветя, овощни дървета, зеленчукови растения – пестициди, хербициди) – с пиктограми за опасност;

 

20 01 21* - луминесцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак

Към този код спадат:

 • Луминесцентни лампи;
 • Живачни термометри;
 • Живачни ампули от бойлери;
 • Живак;
 • Живачни прекъсвачи;
 • Енергоспестяващи лампи;

 

ДА НЕ СЕ ЧУПЯТ И ДА СЕ ПОСТАВЯТ В СОБСТВЕНИТЕ СИ ОПАКОВКИ, АКО НЯМАТ ТАКИВА ДА СЕ ПРЕПАКЕТИРАТ. !!!!

 

20 01 23* - излязло от употреба оборудване, съдържащо флуорохлоровъглероди

Към този код спадат:

 • Климатици;
 • Хладилници;
 • Фризери;

 

20 01 26* - масло и мазнини, различни от упоменатите в 20 01 25

Към този код спадат:

 • Различни видове масла – моторни, трансмисионни, хидравлични, смазочни за зъбни предавки и други;

 

20 01 27* - бои, мастила, лепила/ адхезиви и смоли, съдържащи опасни вещества

Към този код спадат:

 • Бои с пиктограми за опасност;
 • Мастила с пиктограми за опасност;
 • Лакове с пиктограми за опасност;
 • Грундове с пиктограми за опасност;
 • Лепила с пиктограми за опасност;
 • Смоли с пиктограми за опасност;
 • Силикони с пиктограми за опасност;

 

20 01 29* -  перилни и почистващи смеси, съдържащи опасни вещества

Към този код спадат:

 • Перилни и почистващи препарати с пиктограми за опасност;
 • Препарати за почистване на стъкла с пиктограми за опасност;
 • Препарати за почистване на фурни с пиктограми за опасност;
 • Белина с пиктограми за опасност;
 • Препарати отстраняващи петна и ръжда с пиктограми за опасност;
 • Препарати за почистване на повърхности с пиктограми за опасност;
 • Дезинфектанти с пиктограми за опасност;

 

20 01 31* - цитотоксични и цитостатични лекарствени продукти

Към този код спадат:

 • Лекарства с изтекъл срок на годност или излезли от употреба;
 • Продукти свързани с грижи по домашните любимци;

 

20 01 33* - батерии и акумулатори, включени в 16 06 01, 16 06 02 или 16 06 03, както и не батерии и акумулатори, съдържащи такива батерии

Към този код спадат:

 • Оловни батерии;
 • Никел – кадмиеви батерии;
 • Живачни батерии;
 • Акумулатори;

 

 

20 01 35* - излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23, съдържащо опасни компоненти (3)

Към този код спадат:

 • Телевизори;
 • Монитори;
 • Видео;
 • Телефони;
 • Факсове / опасна е тонер касетата да не се чупи/;
 • Касетофони;
 • Радио;
 • Фотоапарати;
 • Апарати за кръвно;
 • Компютърни мишки;
 • Таблети;
 • Микровълнови печки;
 • Компютри;
 • Кухненски везни;
 • Хлебопекарни;
 • Мултикукъри;
 • Кухненски роботи;
 • Тостери;
 • И други домакински уреди и инструменти;

 

20 01 37* - дървесина, съдържаща опасни вещества

Към този код спадат:

 • Дървесина съдържаща опасни вещества;
 • Талаш замърсен с опасни вещества;
 • Изрезки замърсени с опасни вещества;
 • Талашитени плоскости замърсени с опасни вещества;
 • Фурнири замърсени с опасни вещества;
 • При разлив на масла сорбента който се използва ще се въведе в тази група.