Република България ● Община Смядово

Езици

Справка за номер и адрес на избирателна секция

петък, 26.02.2021 г.

Община Смядово уведомява, че всеки избирател може да направи справка за номера и адреса на избирателната си секция на интернет страницата на ГД „ГРАО“ към МРРБ на адрес: ГД"ГРАО"