Република България ● Община Смядово

Езици

СТАРТИРА НАЙ-ГОЛЯМАТА ИЗЛОЖБА НА УСПЕШНИ ПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ В СТРАНАТА

сряда, 19.11.2014 г.
Категория: 

            Изложението ще се проведе в периода 24-29 ноември 2014 г. на територията на всички общини в страната, като във всяко населено място ще бъдат показани значими проекти от съответния район. Планирани са над 250 отделни изложби, представящи близо 2000 проекта, реализирани по оперативните програми през първия програмен период на страната ни като член на Европейския съюз.

          Кампанията ще премине под мотото „Стъпки по пътя към програмен период 2014-2020 г." Целта на поредицата изложби е да покаже добрите примери, които ще бъдат основа в бъдещата работа по новите оперативни програми за периода 2014 -2020 г. По време на кампанията ще се проведат множество информационни събития и изнесени щандове, на които ще бъдат предоставяни информация и материали за предстоящите възможности за финансиране на проекти с европейски средства.

         Инициативата е на мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на ЕС в България. Това е четвъртата национална кампания на мрежата за тази година. В средата на 2015 г. е планирана нова мащабна кампания, която ще бъде насочена изцяло към оперативните програми през програмен период 2014-2020 г.

         Кампанията се реализира от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в Р. България, финансирана от Оперативна програма „Техническа помощ" 2007-2013 г., съфинасирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

          В община Смядово по инициатива на Областен информационен център Шумен, изложбата беше подредена и открита в двора на Възрожденски комплекс Смядово на 20 ноември т.г. Бяха показани успешни проекти на Община Смядово, както и на общини от област Шумен.