Република България ● Община Смядово

Езици

Страница за националния референдум

понеделник, 26.09.2016 г.

НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ 6 ноември 2016 г.

Информационен лист (153.82 KB, PDF)

Заповед № 614 от 04.10.2016 г. (61.84 KB, PDF)

Съобщение (364.68 KB, PDF)

Съобщение - избиратели с увреждания (220.47 KB, PDF)

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА (18.31 KB, TXT) от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум на 6 ноември 2016 г. (чл. 39, ал. 1 от ИК във вр. с чл. 8, ал. 2 и параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС) (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
АРХИВ

Създадена е страница на Националния референдум на сайта на Община Смядово.

Очаквайте актуални новини относно националния референдум.

Надяваме се информацията да Ви бъде полезна.

УКАЗ № 163 от 10.08.2015 г. за определяне на 25 октомври 2015 г. за дата на произвеждане на национален референдум с въпрос: „Подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждане на изборите и референдумите?"

Обн. - ДВ, бр. 61 от 11.08.2015 г.

На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията на Република България, Решение на XLIII Народно събрание за произвеждане на национален референдум, прието на 28.07.2015 г., обнародвано в „Държавен вестник", бр. 58 от 31.07.2015 г., и чл. 14 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление

ПОСТАНОВЯВАМ:

Определям 25 октомври 2015 г. за дата на произвеждане на национален референдум с въпрос: „Подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждане на изборите и референдумите?".

Издаден в София на 10 август 2015 г.

Президент на републиката: Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Христо Иванов

 

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ  (17.69 KB, DOCX)

НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ

за възможността да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждане на изборите и референдумите

 

Информационна кампания - https://www.cik.bg/bg/40

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум
на 25 октомври 2015 г.
(чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
(16.2 KB, TXT)