Република България ● Община Смядово

Езици

СЪОБЩЕНИЕ

четвъртък, 02.10.2014 г.
Категория: 

От 01 октомври 2014г. започват дейностите по проект „Обществена трапезария”. Ще бъде обхванат периодът от 01.10.2014г. до 31.12.2014г. Целта е да се осигури помощ и подкрепа на най-уязвимите групи от населението през зимните месеци. Проектът се реализира благодарение на разбирането и инициативността на Министерството на труда и социалната политика, което осигурява средствата за устойчивост на услугата. В община Смядово дейностите по проекта се реализират  за шеста поредна година. Безплатен обяд, включващ супа, основно ястие и хляб ще бъде предоставян на 50 лица от целевите групи: лица и семейства на месечно подпомагане с доход по-нисък от диференцирания минимален доход; лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях; самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност, наследствени пенсии; скитащи и бездомни лица и деца.

Всички лица, от желаещи да ползват услугата могат да подават заявления-декларации в Информационен център на Община Смядово, пл. „Княз Борис І” № 2, ет. 1, всеки работен ден до 26.09.2014г. до 15:00 часа. Комисия, назначена от Кмета на община Смядово, ще определи лицата, които ще ползват услугата. В своята работа, комисията стриктно ще спазва условията за подбор на бенефициентите по проекта, заложени в проекта. Всички одобрени ползватели на услугата ще получат уведомителни писма.