Република България ● Община Смядово

Езици

Съобщение

събота, 13.12.2014 г.
Категория: 

С настоящото съобщение и на основание чл. 101 б, ал. 3 от ЗОП, Ви съобщавам, че на 13.12.2014 г. Община Смядово публикува в портала на обществените поръчки и на интернет страницата си публична покана за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изграждане на закрита Ритуална зала за жителите на с. Риш, община Смядово".

Цялото съобщение (1.56 MB, PDF)