Република България ● Община Смядово

Езици

Съобщение

понеделник, 31.05.2021 г.
Категория: 

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с Писмо, изх.№1308/27.05.2021 г. на ТП „ДГС Смядово“, Ви уведомяваме, че желаещите да закупят дърва за огрев от временен склад при цена 46,00 лв. без ДДС за един пр. куб.м., могат да се запишат на Регистратура в сградата на Общинска Администрация – Смядово.