Република България ● Община Смядово

Езици

Съобщение

вторник, 25.10.2016 г.
Категория: 

СЪОБЩЕНИЕ

   УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Предвид зачестилите сигнали за замърсяване на пътните настилки от превозни средства с животинска тяга, Ви уведомявам, че от 10.11.2016 г. ще бъдат глобявани всички собственици на коне, магарета и др., които се движат без предпазни престилки.

Съгласно чл. 2, т. 4 от Наредба №1 на Общински съвет Смядово за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общинското имущество на територията на община Смядово нарушителите ще се наказват с глоба от 10лв.