Република България ● Община Смядово

Езици

Съобщение

вторник, 06.12.2016 г.
Категория: 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Смядово кани неправителствени организации, работодатели, училища и детски градини, които са заинтересовани да участват като партньори в проект на общината за приобщаване на ромите и уязвими групи по интегрирана процедура, финансирана по ОПРЧР и ПРНОИР.

Заявления за интерес са в свободен текста и се подават най-късно до 12.12.2016 г.  лично или в информационния център в сградата на община Смядово

на адрес: пл. „Княз Борис І“ № 2,

като посочите:

  • Наименование и описание на организацията/фирмата/институцията;
  • Предложение за дейности, които организацията /фирмата/ институцията да реализира като партньор;
  • Примерен бюджет за дейностите, които организацията /фирмата/ институцията да реализира като партньор;
  • Опит в изпълнение на такива дейности;
  • Идеи за цялостния проект.

 

Дата: 06.12.2016г.