Република България ● Община Смядово

Езици

Съобщение

сряда, 25.03.2015 г.
Категория: 

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми съграждани,

Горските пожари нанасят сериозни щети на околната среда. Пожарната статистика показва, че в 1 % от случаите горските пожари се причиняват от мълнии, а в останалите 99 % причина за огнените бедствия е била човешката небрежност. За това Ви призовавам бъдете особено внимателни, въздържайте се от палене на огън сред природата, не палете стрънища, слама, суха трева по слоговете, крайпътните ивици и други земеделски площи, не се изхвърляйте незагасени цигари и кибритени клечки в изсъхнали треви и шума, спазвайте правилата за пожарна безопасност.

Нека пазим гората, тя е на всички!

Заповед № РД-15-53/10.03.2015 г. на Областен управител на област Шумен г-жа Донка Иванова (1.71 MB, PDF)