Република България ● Община Смядово

Езици

Съобщение

сряда, 29.04.2015 г.
Категория: 

УВАЖАЕМИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ,

Уведомяваме Ви, че е одобрена Държавна помощ за компенсиране на материални щети по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни кошери в резултат на природни бедствия (земетресения, лавини, свлачища и наводнения, вулканични изригвания и горски пожари възникнали по естествен път).

За обезщетение по схемата на горепосочената Държавна помощ могат да кандидатстват земеделски стопани само в случаи на официално обявено природно бедствие.

 

ИВАНКА ПЕТРОВА

Кмет на Община Смядово