Република България ● Община Смядово

Езици

Съобщение

понеделник, 12.02.2018 г.
Категория: 

 Съобщение

Общинска администрация Смядово напомня на всички собствениците на домашни кучета, които все още не са регистрирали или пререгистрирали своя домашен любимец, че срокът за това е до края на 31.03.2018 год.

Регистрацията се извършва след подаване на декларация по образец от собствениците на кучета и заплащане на такса за притежаване на куче в размер на 3/три/ лева в Център за информация и обслужване на гражданите в сградата на Община Смядово, като се представя и копие на ветеринарномедицинския паспорт на кучето.

Административната регистрация се извършва след като се извърши ветеринарномедицинска регистрация на домашния любимец.

Съгласно чл.174 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД) собствениците на кучета, навършили 6-седмична възраст, ги представят на ветеринарен лекар, който упражнява ветеринарномедицинска практика, за издаване на паспорт по образец, ваксинация и обезпаразитяване. При навършване на 4-месечна възраст или в 7-дневен срок от придобиване на куче над тази възраст собственикът регистрира кучето при ветеринарен лекар. При регистрация на кучето ветеринарният лекар поставя микрочип и въвежда данните в Интегрираната информационна система на БАБХ.

Собственик на куче, който наруши горепосочените изисквания (чл.174 от ЗВД) се наказва с глоба в размер 200 лв.

Призоваваме всички собственици на домашни кучета, които все още не са регистрирали своя домашен любимец или не са заплатили „Такса за притежаване на куче”, да направят това.

Припомняме, че от заплащане на "Такса за притежаване на куче" са освободени:  

  • кучета на инвалиди
  • служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка
  • кучета, използвани за опитни цели
  • кучета, използвани от Българския червен кръст;
  • кастрирани кучета /удостоверение от ветеринарно медицинска служба за кастрация на кучето
  • кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се отглеждат в регистриран животновъден обект
  • кучета с поставен микрочип, за първата година от неговото регистриране  !!!

 

Административната регистрация на всяко домашно куче е задължителна, в т.ч. и на тези животни, които са освободени от заплащане на таксата.