Република България ● Община Смядово

Езици

Съобщение

четвъртък, 30.08.2018 г.
Категория: 

УВАЖАЕМИ  СЪГРАЖДАНИ,

Уведомяваме Ви, че и тази година Община Смядово напълно подкрепя кампанията на bTV Media Group „Да изчистим България заедно“ като почистването в общината ще се проведе в периода от 8 до 15 септември 2018 г.  Планира се почистване на най-уязвимите зони – градска среда, места за отдих и спорт, детски площадки,  екопътеки, речни корита, водоеми и др.

Приканваме Ви да се включите в кампанията, като сами определите местата за почистване.

Чували и ръкавици може да получите в офиса на Общинското предприятие „Чистота, озеленяване и благоустройство“ гр. Смядово. При получаването е необходимо да посочите мястото на почистване, брой участници, предполагаема площ на почистване и място на поставяне на събраните отпадъци, за да се изготви график и да се организира извозването им. Обръщаме внимание, че зелени отпадъци няма да бъдат извозвани в рамките на кампанията! Извозването на отпадъците е ангажимент на Общинското предприятие „Чистота, озеленяване и благоустройство“ гр. Смядово.

Координатор на кампанията: Димитрина Иванова Маринова - началник отдел „Регионално развитие, екология, хуманитарни дейности и местни данъци“, тел.05351/2130.     

Отговорно лице за организацията по раздаване на чували и ръкавици, както и за събиране и извозване на отпадъците: Диян Богатинов Дончев - Директор на ОПЧОБ, тел. 05351/ 2808 вътр. 118.

Надяваме се на Вашата активна подкрепа и участие в акцията!

Нека заедно превърнем България и Община Смядово в едно по-чисто и уютно място!

Дата: 30.08.2018 г.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ СМЯДОВО