Република България ● Община Смядово

Езици

СЪОБЩЕНИЕ

четвъртък, 25.04.2019 г.
Категория: 

ДО

ВСИЧКИ ПЧЕЛАРИ И НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЩИНА СМЯДОВО

 

 

Съгласно разпоредбата на чл. 8, ал. 2 от Наредба №13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомявам, че

в периода от 02.05.2019г. до 03.05.2019г. от 8:00 часа до 17:00 часа ДП „НКЖИ” ЖСП, под. „Електроразпределение“, РП Енергосекция Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Антон Сташимиров“ 14, ще проведе растителнозащитни мероприятия с наземна техника за третиране на терена на сервитута (разстояние шест метра от глава релса от двете страни/ по ЖП линия Варна-Карнобат (Ведрово – Завет) с препарат - НАСА 360 СЛ, доза 4% разтвор, карантинен срок - 30 дни, съгласно получено в Общинска администрация – Смядово Уведомително писмо с вх. №94-00-185/24.04.2019 г.

 .

ДА СЕ ВЗЕМАТ ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ МЕРКИ ПО ОПАЗВАНЕ НА ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА ОТ ОТРАВЯНЕ!

Отговорно лице: инж. Димитър Велев

Тел. за контакти: 0889 807 810