Република България ● Община Смядово

Езици

Съобщение

сряда, 20.11.2019 г.
Категория: 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

По повод 200 години от раждането на Герджик Стойко Челебията се подготвя родова среща. Събитието ще се състои на 01.08.2020 г., като часът и мястото ще се уточнят допълнително.

Тази среща е опит за съживяване и съхраняване на паметта на един от големите смядовски родове. Повод потомците отново да се завърнат към родния дом и към корените си. Повод да изтупаме праха от старите спомени и заедно да създадем нови.

Целта на предстоящата среща е и да не забравяме откъде сме тръгнали, пътя, който сме извървели и това, което сме постигнали. Да не се забравяме и по-често да се виждаме, и да общуваме.

200 годишно съществуване! Период, достоен за уважение!

Актуализират се родовата книга и родословното дърво от 1990 г. чрез анкета.

Във връзка с това молим всички, които до сега не са разбрали и не са предали актуални данни, да се обадят незабавно на тел.:

0878 600 688 - Стоянка Генова.

Създадена е затворена група във FacebookРодът на Герджик Стойко Челебията”. Всеки родственик може да поиска приемане в групата, където ще намери подробна информация.

 

 

От организационния комитет:

Милен Славов,
         Стоянка Генова,
         Ася Донкова,
         Десислава Василева,
         Красимира Стоянова