Република България ● Община Смядово

Езици

Съобщение

вторник, 07.01.2020 г.
Категория: 

Съобщение

В срок до 21.01.2020 г. включително на всички заинтересовани страни се предоставя възможност да изразят своите становища и да дават предложения по публикувания Проект за Стратегия за управление на общинската собственост мандат 2020 г. – 2023 г. в деловодството на общинската администрация или на e-mail: obshtina_smiadovo@abv.bg.

СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА  СОБСТВЕНОСТ Мандат 2020 г. – 2023 г. (361.64 KB, PDF)

22/01/2020 г.

СПРАВКА за постъпили мнения, становища и предложения (289.55 KB, PDF)