Република България ● Община Смядово

Езици

Съобщение

петък, 31.01.2020 г.
Категория: 

СЪОБЩЕНИЕ

            Уважаеми жители,            
            Уведомяваме Ви че, на 03.02.2020г. /понеделник/ , мобилният пункт за предаването на опасни отпадъци от домакинствата,  ще бъде в:  
            - град Смядово- от 09: 30 до 12:00 часа, пред старата сграда на общината.
            - с. Янково- от 13:30 до 15:30 часа, до Народно читалище „Васил Левски“.
 


                   Опасните отпадъци, които ще бъдат приемани са:

 1.    Излязло от употреба оборудване- климатици, хладилници, фризери.
 2.    Излязло от употреба електричество и електронно оборудване -телевизори, монитори, видео, телефони, касетофони, радио, фотоапарати, таблети, микровълнови печки, компютри.                              
 3. Спирачни течности, антифризни течности, съдържащи опасни вещества.
 4. Кърпи, парцали за избърсване, замърсени с опасни препарати.
 5.     Различни видове масла- моторни, трансмисионни, хидравлични, смазочни за зъбни предавки и други.
 6. Бои, мастила, лепила и празни опаковки от такива.
 7. Лекарства с изтекъл срок на годност или излезли от употреба.
 8. Оловни батерии, живачни батерии и акумулатори.
 9.     Киселини- препарати на основата на сярна, азотна и оцетна киселина и кислола. Основи- препарати на основата на амоняк, натриева основа, сода каустик, вар.
 10. Перилни и почистващи препарати, съдържащи опасни вещества.
 11. Препарати за растителна защита и борба с вредителите.
 12. Луминисцентни лампи, живачни термометри, живак, енергоспестяващи лампи, Дървесина, съдържаща опасни вещества и др.       
  (пълният списък може да видите в раздел „Екология“.)

 

            Напомняме Ви че, изхвърлянето на тези видове отпадъци в контейнерите за битови отпадъци е напълно ЗАБРАНЕНО!