Република България ● Община Смядово

Езици

Съобщение

четвъртък, 06.02.2020 г.
Категория: 

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 във връзка с чл.33 от ДОПК ДО ЛЮ МАКС АДРЕС по чл.8 от ДОПК: 9132 С. БЛИЗНАЦИ

дата на сваляне на съобщението - 20.02.2020 г.

                                  

ОРГАН ПО ПРИХОДИТЕ /  П  / 

КРАСИМИРА ПАНАЙОТОВА