Република България ● Община Смядово

Езици

Съобщение

четвъртък, 06.02.2020 г.
Категория: 

СЪОБЩЕНИЕ

По чл.32 във връзка с чл.33 от ДОПК

ДО

НЕВЕНА АНГЕЛОВА

АДРЕС по чл.8 от ДОПК:

9000 ГР. ВАРНА

 

Дата на сваляне на съобщението - 20.02.2020 г.

 

ОРГАН ПО ПРИХОДИТЕ   /  П  /

КРАСИМИРА ПАНАЙОТОВА