Република България ● Община Смядово

Езици

Съобщение по чл. 62, ал. 1 от ЗВ

петък, 05.10.2018 г.
Категория: 

СЪОБЩЕНИЕ (310.76 KB, PDF)на основание на чл. 62а, ал. 1 и във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 2 и чл. 52, ал. 1, т. 3 от Закона за водите и постъпило в Община Смядово заявление с вх. № 2963/05.09.2018 г. от „Комс Трейдинг“ ООД