Република България ● Община Смядово

Езици

Съобщение за хора с увреждания

петък, 16.10.2015 г.
Категория: 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

        Община Смядово  уведомява избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването, които желаят да гласуват в изборния ден на 25 октомври 2015г., че  на територията на града са определени две секционни избирателни секции за гласуване,  както следва:

  • Секция № 27 25 00 001 „Клуб на инвалида”, намираща се на адрес: гр. Смядово, ул. „Н. Й. Вапцаров” № 8, която е с обособена рампа за инвалиди;
  • Секция № 27 25 00 003 Ритуална зала, намираща се на адрес: гр. Смядово,  пл. „Княз Борис І” № 2, към която има подход на тротоара на ниво пътна настилка.

           Във връзка с чл. 234, ал. 1 и ал. 2 от ИК заявки за помощ в изборния ден  /25.10.2015г./,  могат да се правят на тел. 05351/ 28-92 и 05351/ 21-20, както и на адрес: гр. Смядово, пл. „Княз Борис І” № 2.

 

ИВАН КЮРКЧИЕВ

Заместник-кмет,

/Представляващ община Смядово на осн. чл.39, ал.2 от ЗМСМА

и заповед № 404 от 17.09.2015г./