Република България ● Община Смядово

Езици

"Съобщение за инициатива на "Водоснабдяване и канализация - Шумен" ООД, гр. Шумен за издаване на разрешително за водовземане от подземни води - каптаж 2 и каптаж "Манастирски лозя" - с. Ново Янково, общ. Смядово"