Република България ● Община Смядово

Езици

Съобщение за инициатива на "Водоснабдяване и канализация - Шумен" ООД, гр. Шумен за издаване на разрешително за водовземане от подземни води: Каптаж "Ливадите 1" и Каптаж "Ливадите 2" - с. Риш, общ. Смядово