Република България ● Община Смядово

Езици

Съобщение за инициатива на "Водоснабдяване и канализация - Шумен" ООД, гр. Шумен за издаване на разрешително за водовземане от подземни води - каптаж "Козлука" - с. Желъд, общ. Смядово