Република България ● Община Смядово

Езици

"Съобщение за инициатива на "Водоснабдяване и канализация - Шумен" ООД, гр. Шумен за издаване на разрешително за водовземане от подземни води - каптаж "Андонови кладенци" - с. Риш, общ. Смядово"