Република България ● Община Смядово

Езици

Съобщение за инвестиционно намерение от "Орто медикъл България" ЕООД, гр. Пловдив

понеделник, 27.10.2014 г.
Категория: 

за инвестиционно намерение за "Подравняване и почистване на терен, изграждане на система за капково напояване в землището на с. Веселиново с ЕКАТТЕ 10762, общ. Смядово, обл. Шумен, имот с № 000398", по плана за земеразделяне, с цел по нататък създаване на биологично чисти овощни градини с насаждение от орехи на обща площ от 523,907 дка. - тук (12.54 KB, DOCX)

Информация по Приложение №2 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - тук (90 KB, DOC)

ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ (2.17 MB, PDF).