Република България ● Община Смядово

Езици

Съобщение за инвестиционно намерение от "Солар 77" ЕООД, гр. Тетевен

понеделник, 27.10.2014 г.
Категория: 

за инвестиционно намерение за "Подравняване и почистване на терен, изграждане на система за капково напояване в землището на с. Веселиново ЕКАТТЕ 10762, общ. Смядово, обл. Шумен, имот с № 000400", по плана за земеразделяне, с цел по нататък създаване на биологично чисти овощни градини с насаждения от орехи на обща площ от 499,792 дка. - тук (12.46 KB, DOCX)

Информация по Приложение №2 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - тук (89 KB, DOC)

ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ (2.23 MB, PDF).