Република България ● Община Смядово

Езици

Съобщение за обявяване на конкурс за превоз на пътници по утвърдени транспортни схеми

четвъртък, 12.02.2015 г.
Категория: 

На основание чл. 20, ал. 1 от Наредба № 2 за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и Решение № 465 по Протокол № 13 от 18.12.2014 г. на Общински съвет Смядово, Община Смядово със Заповед № 61/09.02.2015 г. откри конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници с автобуси по утвърдена транспортна схема в пакети.

В рубриката "Предстоящи конкурси" можете да прочетете цялото съобщение.