Република България ● Община Смядово

Езици

Съобщение за ваксинация

сряда, 18.03.2015 г.
Категория: 

          УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

Уведомяваме Ви, че започва ваксиниране срещу „СИН ЕЗИК” по преживните животни – овце и говеда.

Правилата за ваксинация на преживните животни са:

1.  Участъковите ветеринарни лекари извършват ваксинацията срещу Син език на всички идентифицирани говеда и овце, навършили три месечна възраст.

2. На животни без идентификация първо се поставя индивидуалната идентификационна марка, след което идентифицираните животни се ваксинират.

3. Животните придобиват имунитет за период от една година.

4. Собствениците, отглеждащи говеда и овце, уведомяват участъковите ветеринарни лекари за всеки случай на смъртност и влошено здравословно състояние на ваксинираните животни.

За допълнителна информация: 0878778120 – д-р Христо Христов