Република България ● Община Смядово

Езици

Съобщения

сряда, 03.11.2021 г.
Категория: 

Съобщение № 90 от 02.11.2021 г. (749.98 KB, PDF) по §4, ал. 8 от ПЗР от Наредба № РД-02-20-5 от 12.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на КК и КР

Съобщение № 91 от 02.11.2021 г. (753.08 KB, PDF) до Пенка Драганова

Съобщение № 92 от 02.11.2021 г. (732.29 KB, PDF) по §4, ал. 8 от ПЗР от Наредба № РД-02-20-5 от 12.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на КК и КР

Съобщение № 93 от 03.11.2021 г. (456.47 KB, PDF) до Фатме Мехмедова и Ибрям Хасанов

Уведомление по чл. 26 от АПК № 88 от 01.11.2021 г. (371.75 KB, PDF)