Република България ● Община Смядово

Езици

Съобщения ДОПК

сряда, 04.07.2018 г.
Категория: 

Съобщение по чл. 32 във връзка с чл. 33 от ДОПК до:

1. НЕДЯЛКА ГАНЕВА свалено на 18/07/2018 г.

2. СТОЯН СТАНЕВ свалено на 18/07/2018 г.

3. САЙМЕ ХАСАНОВА свалено на 18/07/2018 г.

4. МАРИЕЛА ХРИСТОВА свалено на 18/07/2018 г.

5. СТИЙВ И МАНДИ ООД свалено на 18/07/2018 г.

6. ТРЕЙЛЪР ТРЕЙДИНГ свалено на 18/07/2018 г.