Република България ● Община Смядово

Езици

Съобщения по чл. 32 във връзка с чл. 33 от ДОПК

петък, 10.08.2018 г.
Категория: 

Съобщения по чл. 32 във връзка с чл. 33 от ДОПК Свалени на 24.08.2018 г.

до:

 1. Иванка Шаламанова
 2. Гинчо Гинев
 3. Асен Събев
 4. Милка Гинева
 5. Орлин Ризов
 6. Цветанка Иванова
 7. Георги Чонгаров
 8. Татяна Чалъкова
 9. Иван Недев
 10. Кадрия Исмаил
 11. Малю Малев
 12. Пламен Проданов
 13. Алина Христова
 14. Жени Николова
 15. Валентин Великов
 16. Петя Марчева
 17. Пенка Иванова
 18. Тодорка Илиева