Република България ● Община Смядово

Езици

Съобщения по чл. 32 във връзка с чл. 33 от ДОПК

сряда, 14.11.2018 г.
Категория: 
 1. ДИМИТЪР МАРИНОВ свалено на 27.11.2018 г.
 2. ГАЛИНА ЯНКОВА свалено на 27.11.2018 г.
 3. СНЕЖАНКА ИЛИЕВА свалено на 27.11.2018 г.
 4. МИТКА НЕДЕЛЧЕВА свалено на 27.11.2018 г.
 5. АНТОН ДИМИТРОВ свалено на 27.11.2018 г.
 6. ЯНКА СТАНЧЕВА свалено на 27.11.2018 г.
 7. ПЕПА ИВАНОВА свалено на 27.11.2018 г.
 8. МИНКО АТАНАСОВ свалено на 27.11.2018 г.
 9. МАРИН ЖИВКОВ свалено на 27.11.2018 г.
 10. ЙОРДАНКА ТОДОРОВА свалено на 27.11.2018 г.
 11. ИЛИАНА ДИМИТРОВА свалено на 27.11.2018 г.
 12. ЖАКЛИНА ДИМИТРОВА свалено на 27.11.2018 г.
 13. ВАЛЕНТИНА ЕМИЛОВА свалено на 27.11.2018 г.
 14. АЛЕКСАНДЪР ЮРИЕВ свалено на 27.11.2018 г.
 15. МАРИЯН РАДЕВ свалено на 27.11.2018 г.
 16. ПЕНКА ДИМИТРОВА свалено на 27.11.2018 г.
 17. ЕЛЕНКА ГЕОРГИЕВА свалено на 27.11.2018 г.
 18. БЕЛА НИКОЛОВА свалено на 27.11.2018 г.
 19. ТОДОР ВЕЛКОВ свалено на 27.11.2018 г.
 20. ВАСИЛ АНТОНОВ свалено на 27.11.2018 г.
 21. ВЕЛКА НЕДЕВА свалено на 27.11.2018 г.
 22. ИВАН СТЕФАНОВ свалено на 27.11.2018 г.
 23. ЖИВКО ХРИСТОВ свалено на 27.11.2018 г.
 24. ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ свалено на 27.11.2018 г.