Република България ● Община Смядово

Езици

Състав на Общински съвет мандат 2019-2023

Председател: Борислав Асенов Борисов

Членове :

 • Диян Симеонов Стоянов
 • Елфида Севгин Неджибова
 • Ирина Иванова Денева
 • Лиляна Станчева Кайрякова
 • Мариана Маринова Антонова
 • Марийка Трифонова Илиева
 • Мехмед Осман Мехмед
 • Мустафа Садък Мустафа
 • Петя Данаилова Стоянова
 • Севи Атанасов Севев
 • Тодор Иванов Атанасов
 • Хюсеин Хюсеин Хюсеин

Декларации по чл. 12, т. 1, във връзка с чл. 5 от ЗПУКИ (1.76 MB, RAR)

Декларации по чл. 12, т. 2, във връзка с чл. 14 от ЗПУКИ (3.36 MB, RAR)


Отчети

ОТЧЕТ 01 06 2014 г. (444.15 KB, PDF)

ОТЧЕТ 07-12 2014 г. (425.68 KB, PDF)

ОТЧЕТ 2013 г. (213.63 KB, PDF)

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 2013 г. (250.16 KB, PDF)

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 2014 г. (220.25 KB, PDF)

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 2015 г. (253.37 KB, PDF)

Отчет ОКОРС 2012 г. (131.75 KB, PDF)

Отчет читалища 2011 г. (134.62 KB, PDF)

Отчет Пенсионерски клубове 2012 г. (129.1 KB, PDF)