Република България ● Община Смядово

Езици

СВИКВАНЕ НА ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ НА НОВОИЗБРАНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

петък, 30.10.2015 г.
Категория: 

СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Свикване на първо заседание на новоизбрания Общински съвет Смядово

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията и чл. 23, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с решенията на Общинската избирателна комисия Смядово и обявяване на резултатите от Изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г., и съгласно Заповед № РД-15-126 от 29.10.2015 г. на Областния управител на Област Шумен

СЕ СВИКВА ЗАСЕДАНИЕ НА НОВОИЗБРАНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМЯДОВО

НА 04 НОЕМВРИ 2015 Г. ОТ 11:00 ЧАСА

ВЪВ ВЪЗРОЖДЕНСКИ КОМПЛЕКС СМЯДОВО

ПРИ СЛЕДНИЯ

ДНЕВЕН РЕД:

 

  1. Полагане на Клетва по чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА от новоизбраните общински съветници, кмет на община и кметове на кметства на територията на община Смядово и подписване на клетвен лист от всеки от тях(преди откриване на заседанието от най-възрастния общински съветник).
  2. Избор на Председател на Общински съвет Смядово по реда на чл. 24, ал. 1 от ЗМСМА.