Република България ● Община Смядово

Езици

У В Е Д О М Л Е Н И Е /на основание чл.26 от АПК – започване на административно производство пред Община Смядово/

сряда, 29.04.2020 г.
Категория: 

У В Е Д О М Л Е Н И Е (206 KB, PDF) /на основание чл.26 от АПК – започване на административно производство пред Община Смядово/